Priser och info om TCM behandlingar

merideanjpg


Diagnos enligt TCM vid långvariga kroniska besvär/symtom 90 min-720 kr. Akupunkturbehandling 15-20 min ingår även i priset.
TCM bygger på helhetssynen på människan. Frågor ställs om bl a livssituationen, kost, motion och om de fysiska problemen. Man studerar kroppsbyggnad och undersöker spänningar i muskler. Undersöker även hud och hudfuktighet, känner på pulsens och läser av tungan m.m. Därefter görs en noggrann kartläggning av varje klients problem, situation och ett individuellt behandlingsprogram skapas. Vid exempelvis besvär/symtom som:

Kronisk smärta
Migrän
Mag-tarm besvär, IBS
Menstruationsbesvär
PMS
Hormonella förändringar
Insomnia, Kronisk trötthetssyndrom
Vestibulit
Ofrivillig barnlöshet

Vidare akupunkturbehandling efter konsultation 60 min - 550 kr 
Enligt TCM hör kropp och själ samman. Kroppen har ett osynligt nätverk av meridianer genom vilka energi = Qi, flödar. Vid hälsa flyter energin harmoniskt, men vid obalans eller blockeringar uppstår sjukdomssymtom. Genom att behandla med nål, värme (moxa), elektricitet, tryck och/eller massage kan blockeringar lösas upp och man släpper fram ett fritt energiflöde av Qi varvid problemen lindras eller försvinner.

Akupunktur och Coppning 55 min- 550 kr

Akupunktur i kombination med Coppning vid exempelvis:
Frozen Shoulder
Smärta/stelhet nacke, axlar och 
rygg
Reumatisk värk
Ischias
Artros

Gluten, Laktosintolerans
Allergi, Astma


GuaSha behandling 45 min - 550 kr

Gua betyder "skrapning" och Sha används för att beskriva den hirs-liknande rodnad på huden som kan uppstå efter behandlingen. "Skrapterapin" utförs på hud och muskler på de drabbade områden längs meridianer eller punkter. Behandlingen förbättrar cirkulationen, får slaggprodukter som finns samlade i dina muskelceller att frigöras och lämna kroppen. Vilket i sin tur gör att smärtan avtar. Fördelaktigt vid besvär/symtom som smärta och stelhet i nacke/axlar och rygg.

Behandling Coppningmassage 45 min - 550 kr

Denna teknik kan vara fördelaktig vid smärta och stelhet i nacke/axlar och rygg. Kopparna hjälper till att få igång cirkulationen och föra ut patogener(sjukdomsorsaker) som enligt TCM definieras som hetta, fukt, vind och kyla. Man kan också röra på koppen fram och tillbaka. Denna behandling kallas för "moving cup" kan närmast liknas med bindvävsmassage men känns behagligare. 

Facial GuaSha 45 min - 550 kr
"Skrapterapi"/massage som sätter fart på lymfsystemet och har en omedelbart utslätande och upplyftande effekt på ansiktet. Även ögonområdet behandlas.  

Öronakupunktur mot Foglossning (fr. o. m graviditetsvecka 12) 55 min- 450 kr.
Foglossning är ett sätt för kroppen att göra sig reda för förlossning. Det är en process som startar tidigt under graviditeten för att mjuka upp lederna, speciellt bäckenlederna med hjälp av hormoner relaxin. För full effekt av öronakupunktur krävs regelbundna behandlingar 2-3 gånger första veckan, därefter räcker det med 1 gång/vecka. Hur snabb effekten blir är individuellt.

NADA Öronakupunktur 45 min - 450 kr
 Ex: Vid rökavvänjning eller annat beroende.

OBS: Pensionärer och studenter får 10% rabatt vid behandling!!