Traditionell kinesisk medicin  (TCM) är en av världens mest omfattande läkekonster. Den har utvecklats oavbrutet under 4000 år där målet är att behandla kroppens energisystem och balansera, stärka och understödja det friska, för att komma tillrätta med besvären. Fokus är inte att enbart att lindra symtom utan att försöka hitta den verkliga orsaken till symtomen, vare sig det är på det fysiska planet eller det psykiska. Sjukdomar och olika besvär uppstår enligt den kinesiska medicinen p.g.a. obalanser som yttrar sig i olika former av sjukdomstillstånd. Att ställa en diagnos innebär med andra ord att identifiera mönster av disharmoni i kroppen. 

balancejpg